Totalt åtte bilistar fekk ein dyr køyretur då dei køyrde for fort gjennom 50-sona ved Vassenden.

Den høgste farten vart målt til 65 km/t, opplyser Vest politidistrikt.

Etter nyttår gjeld følgande bøtesatsar:

Når fartsgrensa på staden er 60 km/t eller lågare, og fartsoverskridinga er:

Til og med 5 km/t kr 850,–

Til og med 10 km/t kr 2.250,–

Til og med 15 km/t kr 4.050,– + 2 prikkar

Til og med 20 km/t kr 5.850,– + 3 prikkar

Til og med 25 km/t kr 9.050,– + 3 prikkar

Når fartsgrensa på staden er 70 km/t eller høgre, og fartsoverskridinga er:

Til og med 5 km/t kr 850, –

Til og med 10 km/t kr 2.250,–

Til og med 15 km/t kr 3.600,–

Til og med 20 km/t kr 5.000,– + 2 prikkar

Til og med 25 km/t kr 6.800,– + 3 prikkar

Til og med 30 km/t kr 9.050,– + 3 prikkar

Til og med 35 km/t kr 10.850,– + 3 prikkar

Når fartsgrensa på motorveg er 90 km/t eller høgre, og fartsoverskridinga er:

36 km/t til og med 40 km/t kr 11.300,– + 3 prikkar

Ein får også 5000 kroner i bot + tre prikkar om ein blir teken i å bruke mobil under køyring.