Tøffe tak for handverksbryggeria, men Kinn bryggeri går framleis i pluss

Kinn Bryggeri har levert gode overskot kvart år sidan oppstarten, men resultatet for 2019 er svakare enn vi har vore vane med. Espen Lothe ser likevel lyst på situasjonen.