To smotthol i Førde-bomringen stod opne i over tre år

Kommunen er redd for lekkasje i bomringen, og har stengt vegbommane på Hundvebakke og Ytre Hafstad.