Onsdag hadde Statens vegvesen kontroll på riksveg 5 på Skei og fylkesveg 60 på Utvikfjellet. Etter kontrollane blei to sjåførar politimelde for brot på reglane og køyre- og kviletid. Dei hadde for lite døgnkvile, melder vegvesenet.

Eitt firma fekk 3350 kroner i gebyr for overlast. To andre sjåførarar fekk bruksforbod fordi dei ikkje hadde sikra lasta si godt nok, mens to måtte rydde frontruta før dei fekk køyre vidare.

Totalt blei 15 køyretøy stoppa, og elleve av dei blei sjekka nærare. I tillegg blei 38 tunge og 59 lette bilar sjekka for bruk av bilbelte. Der var alt i orden. Det melder vegvesenet.