To menn brukte vinterferien til hyttehopping i Solund – utan at hytteeigarane visste det

Braut seg inn, forsynte seg av kjøleskapet og budde i andre sine hytter i dagevis.