To gonger nekta Gjensidige å betale Ronny erstatninga han hadde krav på. Dei snudde først då Firda tok opp saka

To vennepar bestilte Sydentur saman. Reisa vart avbestilt grunna korona. Gjensidige dekka tapet for det eine paret, men ikkje det andre - heilt til Firda begynte å stille spørsmål.