Tilsett gjekk til sak mot arbeidsgjevar – vann på alle punkt

Retten meiner Eltel Networks har opptredd kritikkverdig. No er dei dømde til å betale nesten 400.000 kroner i erstatning.