Både eingongsmunnbind og tøymunnbind kan brukast, opplyser Helsedepartementet.

Barn som går på barnetrinnet (1. – 7. klasse) og dei som er yngre enn dette, blir ikkje tilrådde å bruke munnbind. Barn under to år skal ikkje bruke munnbind i det heile.

– Vi tilrår ikkje bruk av munnbind på skular. Dette gjeld både elevar og tilsette i barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule. Det same gjeld for barn og tilsette i barnehagar, hetter det i ei pressemelding frå Folkehelseinstituttet.

I situasjonar utanom skulen der munnbind blir tilrådd, til dømes på buss og trikk, gjeld dette berre for elevar frå ungdomsskulealder og eldre.