Tilkomsten til Norleif sitt hus blei plutseleg sperra

Bommen stod open i over tre år, så stengde kommunen den utan førevarsel. Norleif Magne Erikstad krev tilkomstvegen sin tilbake.