Fredag hadde UP ein laserkontroll på rv. 15 ved Bryggja i Stad kommune.

På staden er det 80-sone, men det var det nokre bilførarar som ikkje brydde seg mykje om.

Totalt ti bilførarar fekk fartsbot for å ha køyrt for fort. Den høgste målte farten var 107 km/t.