Til Nettavisen opplyser informasjonssjef Henriette Holte i Telenor at feilen oppstod rundt klokka 7.45 torsdag.

– Vi jobbar med å finne årsaka og beklagar sterkt til kundane våre, seier ho.

Til VG fortel pressevakt Cathrine Framholt i Avinor at Telenor-problema har slått ut ein del system, mellom anna innsjekkingsautomatar – og manuell innsjekking har òg vore påverka.

– Det byrjar å samle seg opp kø ein del stader no, for det er jo ein travel morgonperiode. Førebels har det ikkje gått utover flytrafikken, men om det held fram, vil det jo føre til forseinkingar, seier pressevakta.

Ifølge Stavanger Aftenblad er i alle fall Stavanger lufthamn, Bergen lufthamn og Oslo lufthamn ramma av problema.

Råkar breitt

Firda har vore i kontakt med informasjonssjef Magnus Line i Telenor. Ifølge han er også privatkundar råka av problemet:

– Problemet råkar ganske breitt, også delar av mobil- og fastnettet. Vi jobbar med å få full oversikt, men vi har sett teikn til at trafikken har begynt å normalisere seg.

Informasjonssjefen har ikkje nærare informasjon om situasjonen i Vestland. Han seier problemet enno kan føre til problem for den enkelte kunde:

– Det kan stå att følgefeil. Vi har ikkje full oversikt enno.

Grunnen til problema skal vere eit straumbrot i Oslo, som har råka ein sentral nettverkskomponent.