Vegtrafikksentralen Vest melde laurdag kveld at A-ruta ferjesambandet Mannheller – Fodndes på rv. 5 var innstilt inntil vidare.

Årsaka til innstillinga var tekniske problem på sambandet.

Det var då ikkje meldt kor lang tid ruta var venta å vere innstilt.

Klokka 21.15 vert det meldt at ferjesambandet vil gå som normalt frå klokka 21.40.