Vegtrafikksentralen Vest melder at ferjesambandet på E39 blir innstilt søndag føremiddag.

Meldinga vart lagt ut på Twitter.

Norled skal ha opplyst om tekniske problem på ferja som blir brukt til rute C mellom Oppedal og Lavik.

Rute C har blitt innstilt grunna tekniske problem fleire gonger den siste månaden, sist fredag kveld.