Statens vegvesen melder at to ferjeavgangar på strekninga Lavik – Oppedal er innstilte på grunn av tekniske problem.

Det gjeld avgangen klokka 17.00 frå Oppedal, og avgangen frå Lavik klokka 17.30.