DEBATT: Vindkraft - et økonomisk motiv

REVERSERE: Den rødgrønne regjeringen og dagens regjering må reversere/ stanse hva de satt i sving med grønne sertifikater i 2011, før vi står ovenfor landets største naturkatastrofe noensinne, skriv artikkelforfattaren. Bildet er frå Høgevarden.

REVERSERE: Den rødgrønne regjeringen og dagens regjering må reversere/ stanse hva de satt i sving med grønne sertifikater i 2011, før vi står ovenfor landets største naturkatastrofe noensinne, skriv artikkelforfattaren. Bildet er frå Høgevarden. Foto:

Av
DEL

LesarbrevErik Espeseth skriver «Ta ballen ikke mannen» Videre sammenfatter han ulike forhold som blir hypotetiske og langt fra reelle fakta. Hvorfor debatterer han ikke realitetene av hva som følger med landbasert vindkraft/ hva som åpenbart raseres av natur. Er det mangel på kunnskap at vindkraft forkjemperne er fullstendig blåøyde om faktiske konsekvenser? Sentrale politiske partier er også avventende og passive, Zero svarer ikke på spørsmål om realiteter/ konsekvenser. Det er åpenbart «et subsidiert levebrød» hvoretter at de gir gjengs blaffen i natur ødeleggelser. Manglende svar på spørsmål om konsekvenser er åpenbart ensbetydende med at det ligger store økonomiske motiver bak vindkraft.

Espeseth nevner og demokratiet og glemmer da at kommuner i vindkraftsaker er overstyrt av NVE og OED. Fakta er at demokratiet er i ferd med å briste. De fokevalgte og folket for øvrig er fullstendig tilsidesatt. Hva mener Espeseth om dette konkret. Er det slik demokratiet skal være?

Uberørt natur er grunnlaget for det viktige naturmangfoldet. Det er uforstående og uakseptabelt at Espeseth og andre vindkraft forkjemperne ikke ønsker å tilnærme seg faktiske konsekvenser av vindkraft.

Realitetene bak de økonomiske motivene holdes skjulte. Er det grønn politikk å rasere naturen? Dette grønne skiftet har åpenbart blitt en trussel mot norsk natur. Den rødgrønne regjeringen og dagens regjering må reversere/ stanse hva de satt i sving med grønne sertifikater i 2011, før vi står ovenfor landets største naturkatastrofe noensinne. Vi må være 100 prosent sikre på at vindkraftforkjemperne vet hva de holder på med, og da bør de svare for seg.

Vindkraftforkjemperne hopper over spørsmålene om konsekvenser og påstår så flott og enkelt at de skal tilbakeføre naturen etter 25 år og snakker som om de kan lime fjell på plass igjen. Det er som å klippe roser og få de til å blomstre like lenge. Det må åpenbart foreligge mangel på kunnskap, eller interesse annen om å tilegne seg noe. Hva blir følgene av inngrep på fjellet, hva forsøples i bekker, elver, grunnvann osv. (Skjulte miljøskader) Det kan vel ikke være så vanskelig å svare på slike spørs.ål. Sprengte fjellmasser inneholder og mye helseskadelige stoffer som over tid kan munne ut i drikkevann og brønner.

Nei til vindkraft - bevar naturen!

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags