Vindkraft på Lutelandet – en naturkatastrofe

KATASTROFE: Naturkatastrofe er rette begrepet på dette vindkraftprosjektet, og dette kan nok nærmere erfares/oppleves kort tid etter driftsstart, skriv artikkelforfattaren. B ildet er frå konsesjonssøkanden om Lutelandet energipark.

KATASTROFE: Naturkatastrofe er rette begrepet på dette vindkraftprosjektet, og dette kan nok nærmere erfares/oppleves kort tid etter driftsstart, skriv artikkelforfattaren. B ildet er frå konsesjonssøkanden om Lutelandet energipark.

Av
DEL

LesarbrevDette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

53 km med omfattende inngrep/veier i tillegg til gedigne oppstillingsplasser for 9 enorme vindturbiner som skal ruve hele 180 meter over bakken med et vingespenn på hele 150 meter. Dette blir en fremtidig katastrofe for Fjaler, lokalsamfunnet, naturmangfoldet og herav ikke minst for de sårbare fugleartene.

Naturkatastrofe er rette begrepet på dette vindkraftprosjektet, og dette kan nok nærmere erfares/oppleves kort tid etter driftsstart. Det er en ufattelig dimensjon på disse turbinene sett opp mot reelt lille Lutelandet med sin høyeste knaus på rundt 75 meters høyde. I mangel av påkrevd kunnskap har et flertall av politikere i Fjaler sørget for at disse enorme turbinene skal reises, og disse politikerne får nok senere svare for seg om de faktiske forhold som oppstår.

Uten noen form for konsekvensanalyse for store endringer i turbinstørrelser har således det politiske systemet ukritisk akseptert alle planer til utbygger som nok på flere områder også kan stride mot lovverket. Det foreligger åpenbart et pålegg om at politiske vedtak skal være fattet på nødvendig kunnskap. I dette vindkrafttilfelle har imidlertid flertallet av politikere ignorert innstillinger og andre åpenbare opplysninger om konsekvenser.

Konsekvenser og realiteter er helt tilsidesatt antakeligvis på bakgrunn av en eller annen gammel «bakromsavtale» som står til hinder for faktarealiserte vedtak, således at «bakromsavtalen» råder i taushet.

«Veiene utgjør de mest omfattende terrenginngrepene som følger av vindkraftverket. Ved Lutelandet vindkraftverk skal det bygges om lag 53 km vei. Videre skal de bygges 9 kranoppstillingsplasser. Kranoppstillingsplassene er spesielt utfordrende i forhold til tilpassing i et kupert landskap som på Lutelandet, som følge av sin størrelse og en streng teknisk kravspesifikasjon.» (Del av orientering sendt Fjaler kommune fra vindkraftutbygger)

Det politiske systemet har stort sviktet Lutelandet og samfunnet for øvrig således at det særdeles viktige økosystemer settes i fare. Det meste av spillet om vindkraft på Lutelandet har sannsynlig over lang tid foregått på det ''politiske bakrommet''

SFE har satset 600 mill. av skattebetalernes penger for å rasere naturen på Lutelandet en gang for alle, og er nok mest opptatt av det økonomiske bildet hvor naturen selges uten betenkeligheter.

Tidenes største rasering av et lite øysamfunn ser dessverre ut til å bli et faktum.

Den allerede etablerte næringsvirksomheten på Lutelandet får tredd nedover seg urimelige begrensninger i sin videre drift, lokalsamfunnet taper verdier, og en vil se livsverdiene for lokalsamfunnet bli sprengt i filler av kyniske vindkraftutbyggere som ikke har en eneste betenkelighet for konsekvenser for natur.

Fremtidige helseplager kan også spre seg langt inn over Fjaler, der vindkraftverket blir synlig i store deler av kommunen. Vindkraftverket gir store ringvirkninger for det meste og en kan hevde at området får et «skammens landemerke» som er etablert på bekostning av natur og andre livsverdier sterk i strid med flertallet av Fjalers befolkning.

Økosystemet settes ytterligere i fare med store areal inngrep, og en kan slå fast at Lutelandet blir 100 prosent industrialisert. Det strider fullstendig med enhver ordinær byggeplanprosess at hele landområdet blir avskåret/industrialisert. Det vil si at det ikke blir muligheter for andre interesser i området på noen måte.

Et omfattende ledningsnett fra Lutelandet til Hålandsfossen kommer i tillegg der dette bygges gjennom verdifulle naturområder og verneområder. Dette kabel systemet skal også videreføres til Sande området. Det ligger nok ytterligere andre ukjente planer på «bakrommet» for dette systemet. Hva som reelt er planen som fremmes er at kraften skal føres fra Lutelandet til Hålandsfossen.

Fakta, realiteter og om energien som skal produseres på Lutelandet fremstår uklar. En skal således ikke se bort ifra at hensikten blir endret ukritisk tilsvarende som for endret turbinstørrelse ved at den såkalte grønne energien reelt er tiltenkt for eksport. Det vil si at det før eller siden skal det arbeides for å anlegge ytterligere kraftlinjer sjøveien, således at energiretningen plutselig går andre veien og rett ut av landet.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken