E39 – gul stripe Førde-Vassenden

Av
DEL

LesarbrevSenterpartiet med Jenny Følling har eit valkamputspel om at dei vil prioritere E39 med gul midtstripe Langeland-Moskog. Dette er prisverdig. Mitt ankepunkt er kvifor de stansar på Moskog. Om de ikkje er klar over det så kan eg forsikre om at det manglar midtstripe frå Moskog og til Vassenden og. I Arealplanen til Jølster kommune er det innarbeid ny trac e frå Løset/Vassenden til Slåtten og opprusting av eksisterande trace vidare ned til Moskog.
Hendingane siste tida og mange alvorlege trafikkulykker syner at trong for ny veg. Dagens dårlege veg er og ei utfordring i samband med utbyggingsplanar for både bustader og næring.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags