FrP slår ring om oljearbeideren

OLJE: I FrP anerkjenner vi viktigheten av å gi olje- og gassnæringen forutsigbare rammebetingelse, skriv Frp sin fylkesordførarkandidat, Terje Søviknes.

OLJE: I FrP anerkjenner vi viktigheten av å gi olje- og gassnæringen forutsigbare rammebetingelse, skriv Frp sin fylkesordførarkandidat, Terje Søviknes. Foto:

Av
DEL

Lesarbrev
I motsetning til MDG, SV, AUF og deler av Arbeiderpartiet, står vi i Fremskrittspartiet på industriarbeiderens side i petroleumspolitikken.

Fra det ble funnet olje i Norge på slutten av 1960-tallet, har de store partiene stått sammen om hovedlinjene i petroleumspolitikken. Denne tradisjonen er nå brutt. AP sa på sitt landsmøte nei til konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, og oljemotstandere i partiet foreslår å sette en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Dette markerer APs endelige brudd med den norske industriarbeideren.

En avvikling av den norske petroleumsnæringen er i realiteten kun et symbolsk klimatiltak, som paradoksalt nok vil øke de globale klimagassutslippene og ruinere det norske velferdssamfunnet. Norsk gass erstatter langt mer forurensende kullkraftverk i Europa, og har i tillegg en viktig sikkerhetspolitisk rolle i en stadig mer urolig verden.

At SV, MDG og AUF ønsker en snarlig og styrt avvikling av olje- og gassnæringen, er bekymringsfullt. Men at sentrale skikkelser fra AP nå sår tvil om rammebetingelsene til Norges viktigste næring, er alarmerende.

Det fremstår som åpenbart at veksten til partier som Rødt, SV og MDG i Oslo, har dratt AP langt til venstre i næringspolitikken. I et forsøk på å hindre ytterligere velgerflukt fra partiet, ser det ut til at Oslo-makten internt i AP har lykkes i sitt forsøk på å tekkes velgere i Oslo fremfor å støtte opp under industriarbeideren på Vestlandet.

I FrP anerkjenner vi viktigheten av å gi olje- og gassnæringen forutsigbare rammebetingelser, og regjeringsplattformen med H, KrF og Venstre er et klart uttrykk for dette. Regjeringen viderefører leterefusjonsordningen, et tiltak som har gitt næringen de nødvendige incentivene til å fortsette det viktige arbeidet som foregår på norsk sokkel. Den politiske forutsigbarheten har ført til at det ventes større investeringer i næringen i 2019 og i 2020.

Olje- og gassnæringen sikrer Norge uerstattelige inntekter, - midler som i stor grad finansierer velferdsgoder som sykehus, barnehage, utdanning og en verdig eldreomsorg. Venstresidens ønske om en styrt avvikling av Norges viktigste næring, er i realiteten en styrt nedbygging av velferdssamfunnet og en rasering av ekstremt lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten. Ja, det er direkte distriktsfiendtlig. Med FrP er det fortsatt lov å være stolt av å jobbe i olja. FrP står på industriarbeidernes side i denne kampen, og det er viktig at vi også lokalt i kommunestyrer og fylkesting har politikere som står på industrien og verdiskapningens side. Godt valg 9.september for arbeid og velferd!

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags