Frustrerande møte med trafikkstasjonen

VENTETID: Det oppstod mykje krøll og lang ventetid då kona til artikkelforfattaren skulle hente ut kjennemerke ved Førde trafikkstasjon.

VENTETID: Det oppstod mykje krøll og lang ventetid då kona til artikkelforfattaren skulle hente ut kjennemerke ved Førde trafikkstasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LesarbrevDette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.
Mi kone trakk kølapp ved Førde trafikkstasjon i dag tidleg. Dette for å hente kjennemerke til min bil. Trafikkstasjonen har varsla meg om at dei har motteke EU-godkjenning for bilen, skilta er betalt og at dei er komne til trafikkstasjonen. På fanget har ho vårt yngste barnebarn på snart 18 månader - og som etter kvart vert lei ventinga.

Etter 30 min med kølapp i neven og barnebarn på fanget - slepp ho til i skranken. Der får ho vite at ho ikkje kan få utlevert kjennemerke. Dette trass i at ho har den nye typen sertifikat - og som er å sjå på som godkjent dokumentasjon på kven ein er. Reglar er endra.

Ho får beskjed om at det lyt ligge føre ei fullmakt frå meg på at ho skal kunne få ut kjennemerke. Dette trass i at Førde trafikkstasjon har all informasjon om meg, mi adresse, mine telefonnummer og mine køyretøy liggande på datamaskina – og som skrankebetjenten har framom seg. Skrankebetjening seier at fullmakta kan sendast på e-post - medan mi kone ventar vidare - med barnebarn på fanget. Når eg får telefon frå mi kone om dette - set eg meg straks ned for å skrive fullmakta trafikkstasjonen ber om.

Problema startarfor alvor etter dette. Eg søkjer opp Førde trafikkstasjon på nettet i von om å finne e-postadressa - men den er fråverande. Eg freistar difor å ringe trafikkstasjonen, finn ikkje direktenummer og hamnar difor i køen på 22073000. Der får eg vite at all informasjon eg treng for å løyse mitt problem eller få svar på min førespurnad - vil eg kunne finne på deira nettstad vegvesen.no. Dette stemmer altså ikkje.

Etter at eg får tilbod om tilbakeringing finn eg ei e-postadresse til firmapost-vest@vegvesen.no. Eg skjønar at denne mest truleg er til Regionkontoret på Leikanger, og eg har ingen kjennskap til kva rutine desse har for å sjekke e-post - og det å sende denne vidare til rette vedkomande. Ikkje kan eg ringe dei heller, fordi eg er sett i kø på tilbakering frå SVV sitt kundesenter - og tek ikkje sjanse på å bryte denne.

Som tidtrøyte skriv eg difor eit utkast til e-post til nemnde adresse. Det kan tenkjast at den lyt skrivast likevel. Medan eg sit med denne ringjer kona og etterspør om eg har fått sendt e-posten - noko eg avkreftar. Eg er no både frustrert og høveleg irritert når eg gjer synleg kva eg tenkjer om SVV si kundehandsaming på nettet og lite fleksible løysing i skranke.

Du får sende e-posten til meg då - kjem det frå kona - så kan eg vise den til dei i skranken frå min mobiltelefon. Og slik vart det.

Straks etter får eg ny telefon frå kona om at det ikkje var nok med at det vart lagt fram ei signert fullmakt. Dei måtte også ha dokumentasjon på om eg faktisk var meg - og ikkje berre ein som hadde skrive ei fullmakt. Eg vart difor beden om å skanne mitt sertifikat og sende dette på ein ny e-post til kona. Eit nyleg fornya sertifikat og som eg 14 dagar tidlegare hadde henta ved Førde trafikkstasjon - med passet i hand.

Etter 47 minutt venting ringer SVV sitt kundesenter attende. Eg senker skuldra noko og klarar på sakleg vis å få fram mi erfaring med dagens telefonøkt - og min bodskap til no. Dama i andre enden er av det profesjonelle slaget. Ho synte medkjensle og forståing for min frustrasjon og det eg oppfattar som rigiditet hjå ein offentleg tenesteytar.

Ho vel utan atterhald å be meg om orsaking for at våre opplevingar ikkje vart av det gode slaget i vår kontakt med SVV.

Dette takka eg henne sjølvsagt for – fordi det at ein tenesteytra framset orsaking er noko ein elles ikkje møter i kontakt med andre offentlege eller private aktørar eg vert sitjande i telefonkø hjå - og som messar til oss frå ein telefonsvarar at alt vi ynskjer svar på finn vi på deira nettstad.

Hennar orsaking på etaten sine vegne fall i særleg god jord hjå meg. Dette fordi eg i mitt yrke som tidlegare behandlar i offentleg helseteneste - og difor med erfaring frå samtalar med ei mengd pasientar i behandlingsrommet - har møtt alt for mange personar som har fortalt om konkrete og traudige møter med den kommunale helsetenesta og spesialisthelsetenesta.

For meg har det ved slike høve vore heilt naturleg å be om orsaking på vegne av ei helseteneste - og som eg sjølv var ein del av - for det ubehag og dei vanskar pasientar hadde erfara - og som dei meinte helsetenesta hadde påført dei.

Dette også som eit bidrag frå meg til at dei kunne legge ubehaget bak seg, og det å skape rom for etablering av ny tillit - noko som er heilt grunnleggjande i all behandling og all tenesteyting.

Eg vil tru fleire enn eg tykkjer at det å vente i 47 minutt på tilbakering frå ein offentleg tenesteytar er i meste laget, men at ho som omsider svara frå SVV sitt kundesenter, er av det gode og profesjonelle slaget - og som møtte kunden sin frustrasjon med ei orsaking på etaten sine vegne for ei dårleg oppleving denne dagen.

All ros til denne kundehandsamar - og i von om at god og eintydig kommunikasjon, god problemløysing, samt ei trygg og smidig praktisering av eit nytt regelverk - går seg til etter kvart.

Arne Ueland

kunde

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken