Eg støtter argumenta mot etablering av oppdrettsanlegg, som er publisert i ein artikkel i Firda. Eg er vokst opp på Kverhella og veit kor ekstreme naturkreftene kan vere der oppdretsanlegget er planlagt. Eg vil derfor fraråde etablering av eit oppdretsanlegg i dette området. Eg vil oppmode politikarane til å lytte til råd frå lokalbefolkninga!