DEBATT: En inntakssone er ikke veien å gå

Av
DEL

Lesarbrev 

Den 22.januar skrev jeg et innlegg kalt «fritt skolevalg eksisterer ikke», hvor jeg prøver å fjerne glansbildet av såkalt «fritt skolevalg» i nye Vestland, og går i mot Høyre og Frp sitt forslag om en inntakssone og stykkprisfinansiering.

29.januar kom det, ikke uventet, et svarinnlegg fra Unge Venstre og Unge Høyre, hvor de påstår at jeg ikke har tillit til elevene, og ønsker tvangsfordeling av elevene, som en eller annen «ond Disney-skurk».


Dette er på ingen måte sant. Ja, jeg foretrekker nærskoleprinsippet, fordi det er det eneste inntakssystemet som sikrer alle en skoleplass lokalt, og en god desentralisert skolestruktur. Er ikke linjen du vil gå tilgjengelig i ditt område, må du selvfølgelig få kunne søke deg bort. Det er på ingen måte det samme som å ikke ha tillit til elevene.

Men nå er det en gang slik at nærskoleprinsippet, som jeg mener er det «beste» systemet av de vi har, ikke er aktuelt nå. Dette ble allerede nedstemt i fellesnemda i desember. Saken som pågår nå handler om hvorvidt en skal beholde dagens ordning, som betyr to soner, når en går inn i nye Vestland, noe Venstre, Krf, AP, SP og SV, (etter å ha havnet i en situasjon med roterende flertall) vil, eller som Høyre og Frp foreslår, å kun ha en sone.

I et fylke med Bergen som skole-sentrum, vil flere av de svake skolene, være våre skoler. Vi sliter allerede med å opprettholde flere av linjene og skolene våre, og situasjonen er ikke veldig mye annerledes i Hordaland. Frem mot 2020-årene er det flere distriktsskoler i Hordaland som skal legges ned, mister tilbud og plasser, mens sentraliseringen til Bergen stadig øker. Er vi ikke forsiktige, havner også vi ned i «Bergensavsuget».

Poenget mitt, er ikke at jeg ønsker at elever fra Solund ikke skal kunne søke seg til Gloppen, men at vi må sikre at det er en skole å søke på i Gloppen. Ikke bare akkurat nå, men flere år fremover.

Med en inntakssone i det nye fylket og rent karakterbasert opptak, vil det (mest trolig) slå dårlig ut for «svakere skoler», som også vil påvirke elevene, og setter de svakere elevene i en situasjon hvor de potensielt må til en eller annen skole i Hordaland, når det beste kanskje hadde vært å være hjemmeboende en liten stund til, for å få den hjelpen de trenger.

Derfor mener jeg at kun en inntakssone, ikke er veien å gå i nye Vestland fylkeskommune, og at det er mye bedre å beholde karakterbasert opptak innenfor dagens fylkesgrenser fremfor å åpne helt opp, og eksperimentere på bekostning av tilbudet vårt, slik Høyre, Frp og tilhørende ungdomsparti + Unge Venstre vil.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags