Ikke lekser, men feil lekser er problemet

Av
DEL

LesarbrevFeil type lekser har liten læringseffekt. Skoleforskere mener skolene må bli mye mer bevisst på hva som er riktige lekser. Unge Høgre mener leksefri skole er å gjøre elevene en bjørnetjeneste og foreldre fraskriver seg ansvar med «deilig å slippe lekser».

Jeg er helt overbevist om at tilpassede lekser i riktig mengde har stor betydning for elevenes faglige utvikling. Derfor er det rart at i en tid hvor man i Norge er svært opptatt av å heve det faglige nivået i skolen, kommer med forslag om å kutte ut leksene.

Hovedproblemet med lekser er at det er altfor lite gjennomtenkt hva leksene skal være og hva de skal bidra med. Ofte kan elevene få lekser som de ikke har forutsetning for å klare, og da er utbyttet heller magert. Det er gjerne det som skaper problemer i hjemmet.

Øving på hjemmebane er viktig for elever. Lekser som øving på allerede kjent stoff kan imidlertid være hensiktsmessig. Tilsvarende kan det å trene seg til å finne løsninger på gitte problemer være egnet som lekse.

Så kan man si at alt dette kan elevene gjøre på skolen, men fra mitt ståsted er det også viktig for elevene å lære seg å jobbe utenfor den fastlagte læringsarenaen som skolen er. De bør kunne lære seg å jobbe med fag og problemstillinger også utenfor skolen.

– For mange fag er øving også helt sentralt for å kunne mestre noen oppgaver.

Lekser er én av veiene til selvstendighet. Selvstendighet er viktig og det lærer du ved å gjøre lekser.

Når du blir eldre og kommer deg til universitetet, så får du vanskelige lekser. Da har leksene fra da du gikk på barneskolen til videregående hjulpet deg litt.

Lekser skal ikke være læring av nytt stoff, men repetisjon og trening. Her tror jeg mange skoler synder i dag.Hvis man fjerner leksene fra norsk skole, blir avstanden mellom skolen og hjemmet blir større. Hjemmet blir mer passivt og overlater opplæringen i større grad til skolen og læreren

Lekser er en viktig del av norsk skole, kort og godt fordi det gir mer kunnskap. Undersøkelser rundt lekser viser at barn som gjør lekser ligger et år foran de som ikke gjør det, samtidig som det viser at de som ikke gjør lekser ikke blir svakere, de blir bare ikke sterkere. For Unge Høyre er det viktig å hjelpe elever bli det beste de kan, og derfor er vi også for lekser i skolen.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags