Regjeringen tilgodeser norsk idrett med 2,8 millioner

AKTIVITET: Tildelingene vises igjen gjennom den store aktiviteten som gjenspeiler seg over hele landet, også med mange flotte tiltak i Sunnfjord kommune, skriv artikkelforfattarne. Bildet er frå skitrening på Langeland i vinter.

AKTIVITET: Tildelingene vises igjen gjennom den store aktiviteten som gjenspeiler seg over hele landet, også med mange flotte tiltak i Sunnfjord kommune, skriv artikkelforfattarne. Bildet er frå skitrening på Langeland i vinter. Foto:

Av
DEL

LesarbrevDette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.Det er svært gledelig at regjeringen gjennom sin regjeringsperiode har økt tildelingen av spillemidler betydelige til idrettsformål i de siste fem–seks årene. I 2020 blir norsk idrett tilgodesett med 2.861.5 millioner kroner.

Tildelingene vises igjen gjennom den store aktiviteten som gjenspeiler seg over hele landet, også med mange flotte tiltak i Sunnfjord kommune. Pengene er øremerket og går blant annet til utvikling av idrettsanlegg, til drift av organisasjoner og som direkte støtte til idrettslag og er helt avgjørende for viktig utvikling innenfor aktiviteter som er basert på mye frivillighet.

Fysisk aktivitet, trening, glede og sosial omgang gir positive helsemessige gevinster for folk i alle aldre og satsing innen idrett og kultur er viktige tiltak i det nasjonale folkehelseperspektivet.

I en spesiell tid med stopp i aktiviteter og hvor den økonomiske situasjon er vanskelig for mange lag og organisasjoner er det svært viktig med en stabil, forutsigbar og ansvarlig finansieringskilde gjennom overskuddet fra Norsk Tipping. Det er også viktig for kommuner og næringsliv for å holde sysselsetting, byggeaktivitet og annen vekst i gang.

I vår kom kompensjonsordning for inntektsbortfall under koranasituasjonen ved avlyste, utsatte og stengte arrangementer på plass. I tillegg foreslår regjeringen i dag i revidert nasjonalbudsjett å utvide ordningen til også å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer. Ordningen blir justert slik at den også vil gjelde for delvis avlyste arrangementer.

Regjeringen skal også sørge for at de lokale aktivitetsmidlene (LAM) fra tippemiddelpotten, til sammen 372 millioner kroner som går direkte til idrettslagene blir utbetalt rask, for disse midlene vil være spesielt viktige nå.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags