Realitetsproblem i Espeset sin vindplan

MIKROPLAST: Om ikke lenge inntar hele 47 vindturbiner Guleslettene. Disse bygges i uberørt natur og rundt flere viktige drikkevannskilder og vassdrag. Dette blir et stort problem for nærsamfunnet og fremtiden der drikkevannskilder står i fare for å forurenses av blant annet mikroplast, skriv artikkelforfattaren.

MIKROPLAST: Om ikke lenge inntar hele 47 vindturbiner Guleslettene. Disse bygges i uberørt natur og rundt flere viktige drikkevannskilder og vassdrag. Dette blir et stort problem for nærsamfunnet og fremtiden der drikkevannskilder står i fare for å forurenses av blant annet mikroplast, skriv artikkelforfattaren.

Av
DEL

Lesarbrev

Erik Espeset er nok på grønne villspor når han bruker begrepet «russisk rullet» og samtidig støtter seg til 97 prosent av noen betalte klimaforskere. «Klimadugnaden» han ønsker å være med på er nok mest målbar i grønne penger. Vindkraft-industri til fjells er åpenbart ikke klimavennlig og 97 prosent andelen til Espeset er kanskje enige i dette hvis klimaspørsmålet skal vurderes i sin helhet.

Realiteter, fakta og konsekvenser for naturen setter Espeset fullstendig til side og meningene sporer heller ikke av i det grønne bildet der kun klimarelaterte forhold ses versere. Til tross for hans eget «Sunnfjordske bondevett» begrep blir en helt nødvendig infrastruktur i samfunnet sammenlignet med panorama storveier til fjells. Glemt er at disse turbinveiene har enorme dimensjoner og bygges kun basert på et unødvendig vindkraft motiv som fullstendig er blindet for reelle konsekvenser og hvor naturmangfold ignoreres. Veier til fjells med 6-10 meter bredde kun for transport av et x antall vindturbiner og intet annet, er i utgangspunktet fullstendig galskap.

Det norske samfunnet er heldigvis bygd opp mer normalt, og historisk sett har dette vokst fra grunnen av og ikke fra toppen av. Hvis fjelltoppene i Norge skal industrialiseres for å redde klima så er nok dette fullstendig i strid med fremtiden. Når det gjelder bebyggelse for samfunnet osv. har det vært nødvendig å bygge, dyrke og ivareta jorden. I dette historiske bildet har en imidlertid og i stor grad forholdt seg til normalen og behovet. Således har en holdt seg langt under skogsgrensene innenfor gitte begrensninger av normaler/normer og behovet for en oppegående infrastruktur.

Om ikke lenge inntar hele 47 vindturbiner Guleslettene. Disse bygges i uberørt natur og rundt flere viktige drikkevannskilder og vassdrag. Dette blir et stort problem for nærsamfunnet og fremtiden der drikkevannskilder står i fare for å forurenses av blant annet mikroplast. Innbyggerne i Florø og omkring der må nok på sikt leve med et microplast-problem som en ikke kjenner konsekvensene av. Tonnevis av mikroplast fra turbinbladene skal fordeles ut i naturen og avfallet havner åpenbart sannsynlig i drikkevannskilder og vassdrag, og utredning av konsekvenser er fraværende.

Når en ser på infrastruktur i omkringliggende bygd ved Guleslettene er det under ingen omstendighet normalt hva som skjer på fjelltoppene der. Et verdifullt fjellområdet er ødelagt for evig tid uten at noe vekst skapes således at infrastrukturen i områdene rundt forblir som de er i evig tid.

Større turbinblader forsøpler mer og mer til mer det blåser og mer forsøpling følger med.

Fakta er at vi ikke har bruk for denne vindkraften og det er da fullstendig meningsløst å rasere natur for evig tid. Det grønne skiftet raserer sin egen troverdighet ved å bygge vindkraft i uberørt natur.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags