Kjære Rødt og SV i fylket, hvorfor har vi fred i Norge og Europa, er det fordi vi snille å greie eller er fordi vi har kjempa for friheten?

Øvelsen Trident Juncture er den største øvelsen i NATO på mange år, og den største i Norge på mange tiår.

50.000 norske og allierte soldater deltar skal øve på å forsvare Norge. Det er viktig at vi øver på å forsvare landet vårt. Vi har øvd på denne oppgaven i samarbeid med NATO i nesten 70 år. Det bør derfor ikke overraske noen at vi også i år skal øve på dette.

Gjennom historie har vi lært at det lønner seg å samarbeid: Eksempel på sammarbeid såg vi under 2. Verdenskrig og vi vant mot nazismen med de allierte. Sammarbeid fungerer med de allierte og det må vi forsette med NATO (der dei fleste landa i NATO var med blandt de alliert under andre verdenskrig).

Den er også en god anledning til å lære av hverandre, og en nyttig erfaring for allierte, da norsk terreng og klima kan være krevende å mestre. Samtidig er det god trening for Forsvaret å øve tett med allierte styrker på norsk territorium.

Trident Juncture er en defensiv øvelse. Den viser fasthet, men også at vi ønsker en fredelig utvikling. Balansen mellom beroligelse og avskrekking har ligget fast i norsk utenrikspolitikk siden krigen.

Mange års sikkerhetspolitisk optimisme er avløst av realisme. Vi kan ikke ta vår fred og frihet for gitt. Også i Norge tar vi konsekvensen av det, og styrker vårt eget forsvar.

Vi øker omfanget av øving og trening, fyller opp reservedelslagre og beredskapslagre. Vi moderniserer våre baser og investerer i nytt materiell som nye jagerfly, ubåter, maritime patruljefly, helikoptre og kystvaktfartøy.

Det sier seg selv at NATO-soldater som er ukjent med nordisk klima og topografi må øves under realistiske utfordringer. Derfor er det også helt naturlig at NATO-landet Norge er vertskap for en omfattende manøver som Trident Juncture. Faktisk skal vi være glade for at vi får lov til å ønske våre nære allierte velkommen på denne måten, og øve konkret på et kritisk scenario her hos oss. Måtte det avstedkomme kunnskap og kompetanse det aldri vil bli bruk for.

Trident Juncture vil prege Norge. Det skal vi være glade for. Det handler tross alt om samfunnets viktigste oppgave, nemlig å forsvare landet vårt.

Les også: Skal vi delta i krigen?