Norwea bagatelliserer vindkraftens arealbehov

Av
DEL

LesarbrevDette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

I et debattinnlegg 27/4 opplyser Norwea v/Andreas Thon Aasheim at bygging av 52 vindkraftanlegg i Norge krever et planområde på kun 493 km2. Dette er til sammenligning 2,9 ganger større areal enn samlede industriareal i Norge (iht. arealstatistikk fra Statens kartverk).

Vindkraftbransjen og Norwea forsøker stadig vekk å bagatellisere arealkonsekvensene ved vindkraftutbygging. De benytter begrepene «direkte inngrep» og «planareal» for å beskrive konsekvensene.

Motvind Norge utarbeidet 1. oktober 2019 en arealrapport som beskriver de ulike arealkonsekvensene ved vindkraftutbygging. Denne rapporten er basert på en detaljstudie av Sørmarkfjellet vindkraftanlegg og planarealene til alle planlagte vindkraftanlegg i Trøndelag.

Statistikken viser at man trenger et planareal på 38 km2 for å produsere 1 TWh pr. år. Konsesjonsgitte vindkraftanlegg i Norge har en kapasitet på 24,5 TWh og vil derfor behøve et planareal på 931 km2.

Der er imidlertid fullstendig uinteressant å benytte planarealet for å beskrive konsekvensene av vindkraftutbygging. For å belyse konsekvensene av 24,5 TWh viser Motvind Norge sine beregninger følgende arealforbruk:

95 km2 blir direkte berørt av inngrep (veier, skjæringer, fyllinger)
2396 km2 blir ubeboelig pga. støy over 45 dB(A)Lden
5073 km2 blir ubrukelig til rekreasjon og friluftsliv pga støy over 40 dB(A)Lden
5518 km2 blir berørt av infralyd innenfor en avstand på 2,5 km
654 km2 blir utsatt for iskast store deler av vinteren
1655 km2 blir ubeboelig pga. skyggekast
1055 km2 blir totalt dominert av turbiner og inngrep («totaldominans»)
3 233 km2 blir dominert av vindkraftanlegget («ytre visuelle dominanssone»)
14.063 km2 blir berørt innenfor 5 km avstand, inngrepsfri natur

Dette viser de reelle arealkonsekvensene ved godkjente vindkraftverk med en årsproduksjon på 24,5 TWh. Det er imidlertid søkt om konsesjon for utbygging av 78,5 TWh vindkraft. Arealene i tabellen kan derfor tredobles hvis alle omsøkte prosjekter godkjennes!

Vi oppfordrer vindkraftbransjen til å fremvise reelle og nyanserte konsekvenser ved vindkraftutbygging. Ikke fordekke sannheten ved å bagatellisere konsekvensene!


Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken