Hjørnestensbedrift med høy samfunnsnytte

Engebøfjellet.

Engebøfjellet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeiningarEn hjørnestensbedrift som mineralvirksomheten på Engebø vil ha positive effekter og ringvirkninger både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I årene fremover vil Norge ha behov for et mer variert næringsliv og flere kilder til eksportinntekter enn olje, gass og fisk. En lønnsom og robust mineralvirksomhet vil gi et viktig bidrag til nærings- og sysselsettingsmessig diversifisering.

Ulike medieutspill den siste tiden forsøker å så tvil om den samfunnsmessige nytten av Engebøprosjektet. Argumenter og sammenhenger som «forklares» er misvisende og tyder på mangelfull innsikt om hvordan prosjekter av denne typen utvikles.

Å etablere ny mineralindustri er en stor oppgave og tar flere år med kartlegging, utredning og prosjektering i samarbeid med ulike fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. For Nordic Mining har det vært et førende prinsipp å optimalisere prosjektet med tanke på miljømessig fotavtrykk, arbeidsplasser lokalt og regionalt, økonomiske ringvirkninger og ressursutnyttelse. Vi mener vi er på god vei med dette, og vil derfor klargjøre noen av de utsagn som nylig er kommet vedrørende prosjektet;

• Forekomsten i Engebøfjellet har en uvanlig høy renhet med to viktige mineraler som er etterspurt i verdenssamfunnet; titanråstoffet rutil og industrimineralet granat. Vår nylig avsluttede forstudie konkluderer med at vi kan produsere og selge mer granat enn tidligere planlagt, hvilket gir økt utnyttelse av råmalmen med påfølgende mindre restmineraler til deponering. Nåværende beregninger viser at deponiet blir redusert med ca. 70% i forhold til de første anslagene.

• Forstudien indikerer at det er grunnlag for drift i minimum 29 år. Denne indikasjonen er basert på foreliggende geologisk informasjon fra boringer etc. Når vi utarbeider mulighetsstudier følger vi en anerkjent internasjonal standard for ressursrapportering som stiller høye krav til informasjonskvalitet når det gjelder ressursestimering. Den delen av forekomsten som er boret og kartlagt i dag, tilsvarer ca. en fjerdedel av forekomstens antatte størrelse. Ved ytterligere kartlegging når produksjonen er i gang er det derfor gode muligheter for at gruven vil ha et tidsperspektiv utover det kan indikeres basert på foreliggende informasjon. Det er i planleggingen tatt høyde for å utvide leve- og produksjonsprofilen gjennom et robust og fleksibelt industrianlegg.

• Videre viser studien at dagbruddet kan reduseres i omfang, men allikevel gi effektivt uttak av rike malmressurser i den øverste delen av fjellet. Selskapets opprinnelige konsept med underjordisk transport av malm på transportbånd og knuseanlegg og malmlagring inne i fjellet vil bli videreført. Dette vil gi betydelige besparelser og redusere støy og støv fra de innledende knuseprosessene.

• Det ventes at prosjektet vil skape omkring 110 nye direkte arbeidsplasser i Naustdal. Samtidig er det ventet at prosjektet vil ha flere ansatte og positive økonomiske ringvirkninger under byggingen av industrianlegget. Foreliggende beregninger indikerer at prosjektet vil generere nærmere 4 milliarder kroner i skatteinntekter for stat og kommune med foreliggende indikasjon om levetid. Skatteinntektene vil selvsagt øke når driftsperspektivet forlenges.

I Nordic Mining er vi opptatt av å skape langsiktig og miljømessig bærekraftig eksportindustri som gir mest mulig tilbake til samfunnet, ansatte, eiere og andre interessenter. Vi er veldig glade for det engasjement som finnes både lokalt og regionalt, og er opptatt av en åpen og konstruktiv dialog med alle interesserte. Det er gledelig at de nye regjeringspartiene bekrefter sin støtte til tillatelsene som er gitt til selskapet. Vi er overbevist om at historien vil vise at dette var en klok og kunnskapsbasert beslutning.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags