Asgeir Aase skriver i et innlegg 19. november at det ikke er rettferdig at mange nettkunder hvert år må betale mer i nettleie enn andre. Han hevder en del av årsaken er at de bor der kraften produseres. Det er ikke riktig.

Stortinget ba Regjeringen i fjor om vurdere utjevning av nettariffer. I den forbindelse ba vi NVE vurdere om det er en sammenheng mellom høye nettkostnader og mye kraftproduksjon. Det fant de ikke. En grunn til dette er at Statnett gir en redusert tariff til regionalnett med mye kraftproduksjon. Dette innebærer at selv om regionalnettene har høye kostnader som følge av mye produksjon, motvirkes dette av redusert tariff til Statnett.

Jeg er enig med Aase i at det er urettferdig at mange nettkunder betaler en urimelig høy nettleie. Regjeringen er opptatt av at vi har en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for alle strømkunder i hele landet. Men det har lite for seg å konstruere en konkurranse i urettferdighet mellom landsdeler.

Sannheten er at ingen av nettselskapene i Sogn og Fjordane er på lista over nettselskap med høyest nettleie. Videre er ikke utjevning svaret. Utjevning reduserer ikke nettleiekostnader – det bare fordeler urimelig høye kostnader på flere kunder.

Noe som har ført til lavere nettleiekostnader er sammenslåing av nettselskap. Et eksempel er sammenslåing av Tysnes Kraftlag SA og Etne Elektrisitetslag SA med BKK Nett AS fra 1.7.18 og 1.1.19. Sammenslåingen medfører en redusert nettleie for Tysnes Kraftlags kunder på 60 prosent, og for Etne Elektrisitetslags kunder på 45 prosent!

Dersom målet er likere nettleie, bør det derfor legges til rette for effektive selskaper og en effektiv nettstruktur. En utjevningsordning motarbeider dette. Derfor anbefalte ikke regjeringen en utjevningsordning nå.

Les også

DEBATT: Kvifor straffe dei som bur nærast krafta?