Næring mot natur i Fjaler

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeiningarDet pågår for tiden en planprosess i Fjaler kommune. Kommuneplanens arealdel (KPA) skal rulleres.Den 28.mars ble de som har utmarksinteresser i Dale invitert til folkemøte.Ettersom jeg har forstått var det få av grunneierne i Hålandsmarka som møtte. Delvis på grunn av kort varsling hadde ikke jeg anledning å være til stede.Viser forøvrig til oppsummering fra møtet på Fjaler kommune sin hjemmeside.

Et anleggsfirma som sitter på en dispensasjon i området har sterke meninger om ny arealplan. Status for Hålandsmarka i eksisterende plan er natur, landbruk og friluftsliv (LNF). Entreprenøren disponerer 8 daa og ønsker  å utvide.I  et av to innspill hevder han at området egner seg godt til næringstomter. Ifølge kommuneingeniøren ble dette ønsket tegnet inn på et kart (jfr.skisse i oppsummeringen). At dette ønsket kommer i konflikt med verneverdig natur, tviler jeg sterkt på var tema på folkemøtet.

Registrerer også at folket, les bransjefolket har visse visjoner når de ønsker oss (br.nr.26 og deler av br.nr.4) innlemmet i nytt næringsareal.

På tross av status om LNF-område er Hålandsmarka sterkt preget av anleggsvirksomhet. Masseuttaket representerer et massivt inngrep.Baseanlegget i Vassenden og deponiet på Lynje har endret topografien. Vassdalsvegen er overbelastet med anleggstrafikk. I tillegg  går det flere høyspenttraseer gjennom marka. Fortsatt skjuler topografien sånn noenlunde  inngrepene på begge sider av Vassdalsvegen. Det området som anleggsbransjen ønsker som nytt næringareal ligger i fallende terreng mot nord, og er godt synlig/eksponert mot bygden. Her er det en rest urørt natur av verneverdig karakter. 

Det er rester av gammel vei gjennom ellers urørt natur. Denne var forbindelsen mellom bygda og Strandavatnet og kvernhusene i Øvre Hålandsfossen. Fjellet ligger mange steder i dagen og fremstår som et platå med formasjoner erodert av is og vannsva og gamle elveløp. Det er markert overgang mellom berg og løsmasser langs Likjegroa,bekk fra Hålandsheia. Denne mottar avrenning fra området nord for vasskillet i Vassenden. Her er det bekkeaure og bruk 26 henter drikkevann fra brønn i bekkekanten. Lengre nede renner vannet herfra ut i Storelva-sårbart gyte-og oppvekstområde for laks og sjøaure.

La oss få beholde denne  lille biten av urørt natur som en buffer mot «kulturen» i sør og vest.

 I et hjørne av Hålandsmarka, ved Hålandsfossen kraftstasjon, har Straumsnes Bygg bygget lager og verksted. Dette er eksempel på en vellykket etablering på usjenert lokalitet. Kanskje det er plass til flere der, eller på tilsvarende steder med mindre verneverdig natur?

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags