Miljø, klimakrise og helvete – historien gjentar seg

KLIMA: Jeg er redd for at vi som samfunn er på god vei til å bli for naive, for lite kritiske og for lett lar oss rive med før vi vet hva vi er med på, skriv artikkelforfattaren.   Illustrasjonbilde:

KLIMA: Jeg er redd for at vi som samfunn er på god vei til å bli for naive, for lite kritiske og for lett lar oss rive med før vi vet hva vi er med på, skriv artikkelforfattaren. Illustrasjonbilde: Foto:

Av
DEL

LesarbrevVi sier gjerne at kristendommen ble innført i store deler av Norge med sverd (ca år 1030, slutten av tidlig middelalder).
Nye begrep som synd og skam, og selvfølgelig trusselen om å havne i helvete ble en stor del av hverdagen for folk flest. Kritikere av kristendommen ble latterliggjort eller rett og slett eliminert.

Man kunne selvfølgelig ikke snakke direkte med Gud, man måtte snakke med ham via en spesialist. Spesialisten(også kalt presten) fikk etterhvert mye makt for han var jo tross alt Guds «talerør» til menneskene.
Enten det var dårlige avlinger, dårlig fiske, svartedauen eller noe annet spesialistene(prestene) ikke kunne forklare, kunne de likevel garantere at dette var Guds vilje.
Personen(e) det gjaldt hadde selvsagt syndet, burde skamme seg eller ville havne i helvete hvis de ikke straks gjorde som spesialisten(presten) sa at Gud hadde sagt til ham.
For å sikre, og øke spesialistenes(prestenes) inntekt, makt og samfunninnflytelse truet de hver lille avkrok av landet med Guds vrede om de ikke tok inn over seg kristendommen.

Så hva innføringen av kristendommen i middelalderen med miljø og Norge i dag å gjøre?
Hvis du i teksten over bytter ut ordene: Kristendommen med "klimakrisen", og Gud med "miljø(et)", og så leser du teksten en gang til(se også bort fra tekstene i parentes). Nå har du Norge i dag.

Roy Valvik

Roy Valvik Foto:

Begrepene nevnt over er kommet tilbake i fornyet form, flyskam, kjøttskam, bilskam osv, og ikke minst trusselen om at det går til helvete, ikke bare med deg, men også dine barn og menneskeheten forøvrig hvis ikke du gjør som de nye «miljøprestene» sier.

Ingen har meg bekjent greid å bevise at Gud eksisterer, eller ikke eksisterer.
På samme måte har heller ingen bevist at eventuelle klimaendringer er menneskeskapt selv om det er brukt/brukes vanvittige summer på det. Ingen har heller motbevist det, men jeg er ganske sikker på at tilsvarende summer ikke er brukt i den retningen.

«All forskning viser at klimaendringene er menneskeskapt» hører man ofte noen si. Det er feil.
All forskning viser ikke det. Forskere som er kritiske til at klimaendringene er menneskeskapt blir i dag latterliggjort og gis ingen mediedekning(ref middelalderen nevnt over).

Det virker som om mediene er redde for selv å bli latterliggjort. Jeg ønsker i alle fall veldig gjerne høre hva den andre siden har å si, slik at jeg selv kan bestemme hva jeg tror mest på.

Samtidig er det nok for øyeblikket mest penger for forskerne i å prøve å bevise at endringene er menneskeskapt, og som for prestene i middelalderen vil nok disse forskerne tviholde på både midler, innflytelse og anseelse.

Fake News er et ganske nytt begrep, og i skolen undervises det allerede om temaet. Men jeg tror vi har en enda større utfordring i dagens informasjonsflom som jeg ikke har hørt nevnt av media på lenge – propaganda.

Den grønne siden av politikken har brukt denne formen for påvirkningsarbeid med stor suksess for å spre sin ideologi. Deres, etter min mening virkelighetsfordreide og nærmest ekstremistiske ideologi passer som hånd i hanske med propaganda som påvirkningsarbeid.

Store Norske Leksikon definerer propaganda slik (utdrag):
«Propaganda formidler ofte koder for enkle handlingsvalg – det gode mot det onde, det kloke mot det dumme – og gjerne på en slik måte at det gjør det vanskelig å komme med nyanser og motforestillinger».
Ingen kan vel svare nei på et motspørmål som: Vil du ikke ta vare på miljøet du da?

Jeg er redd for at vi som samfunn er på god vei til å bli for naive, for lite kritiske og for lett lar oss rive med før vi vet hva vi er med på.

Vi vil alle ta vare på miljøet, men man trenger ikke å kutte av seg hodet for å barbere seg.


Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags