Ordfører Grotle i Førde kommune insinuerer «tullprat» i sin karakteristikk av fire sunnfjordordførere sitt klagebrev til Kommunaldepartementet for valg av Sunnfjord som kommunenavn på «Stor-Førde». Ref. Firda 20/3-18. Videre at navnet har vært i bruk i tre år, og da er det «legitimt å bruke», og henviser til ulike kommunesammenslåings-konstellasjoner som ikke ble noe av.
 

De ymse konstellasjonene hadde midlertidige «arbeidsnavn» for å holde de fra hverandre i debatten og i kommunesammenslåings-prosessen.Sunnfjordnavnet var et slikt navn og i en arbeidsprosess skulle en kunne tro at et midlertidig navn kunne brukes ustraffet. Folk flest oppfattet at når formelt vedtak om ny kommunesammenslåing av Jølster, Gaular, Førde og Naustdal var klubba, ja, så ville også kommunen få et navn som var spiselig for hele Sunnfjord. Men der tok folk flest feil. Folkemeningen var slett ikke i samsvar med holdningene i kommunestyrene i de fire kommunene, til tross for en rekke innspill i media som tydelig gjorde stor motstand mot bruk av Sunnfjordnavnet som kommune navn.

De fire ordførerne i Sunnfjord gjør nå jobben sin på vegne av hele Sunnfjord, om at Sunnfjordnavnet er vårt felles eie og limet som binder oss sammen. De prøver her å få ryddet opp i rotet som dere fire ordførerne i «Stor-Førde ikke maktet å få samlet dere om. Nemlig et godt kommunenavn, enda det er mange å velge i blant. «Firda kommune» for eksempel, kjempeflott om ikke Førde Kommune var mulig å få igjennom.

Hva slags intensjonsavtale er egentlig dette når «arbeidsnavnet» på avtalen skal videreføres som det endelige kommunenavnet? Altså navnet først og så innhold etterpå? Dette skurrer noe aldeles forferdelig og er lite «sunnfjordsk». Her er allerede synlige resultater av den prosessen som slår helt feil ut. Sunnfjord Energi er et navn vi alle kjenner. De selger strøm til alle sunnfjordinger og har et utmerket navn som ikke trenger videre forklaring hva de driver med.

Det politiske forvaltningsnivået i «Stor-Førde» er allerede ute og kjøre ved nå å slå sammen de politiske partiene i Jølster, Gaular, Førde og Naustdal og gi de nye partiene navn etter kommunen det skal representere. Dette er vanlig praksis at grunnfjellet i vårt demokratiske forvaltningsnivå bærer samme navn som kommunen de representerer. Hva da når kommunen også skal bære samme navn som hele distriktet vårt heter?

For Flora kommune er det tydelig. Der heter Ap og Høyre henholdsvis Flora Arbeiderparti og Flora Høyre. Ingen tvil om grensene de jobber innenfor. I «Stor-Førde» skal det nå hete Sunnfjord Arbeiderparti og Sunnfjord Høgre. Hvor går grensene her da?
 

Sunnfjordnavnet representerer hele åtte kommuner hvorav bare halvparten er «innenfor» den nye kommunen. Det kan selvsagt løses ved at ordet «kommune» blir tillagt partinavnet, men det blir tungvint og vil fort falle bort. Ordfører Grotle står neppe på talerstolen og sier: «Ja, vi i «Sunnfjord kommune Høyre» sier oss enige i at ordet kommune må tillegges partinavnet vårt». Hva vi i fremtiden vil få proklamert i media fra de ulike partiene, er uttalelser fra Sunnfjord Arbeiderparti, Sunnfjord Høyre. De aksler dermed på seg en «stor-trøye» de ikke har rett til å bære. Det er som å innføre et fjerde forvaltningsnivå hvor sunnfjordpartiene representerer hele Sunnfjord.
 

Slik kan vi ikke ha det så derfor er det helt nødvendig at de fire ordførerne i Sunnfjord tar til motmæle og rydder opp. Bra jobba av ordførerne i Askvoll, Bremanger, Fjaler og Flora. Sunnfjordnavnet som kommunenavn er et nytt «flybussnavn». Alle vet at bussen eller toget ikke kan fly, så navnet antyder et ambisjonsnivå langt utenfor mulighetens rekkevidde, bortsett fra å frakte oss frem til en flyplass da. Slik er det med Sunnfjordnavnet som kommunenavn også. Sunnfjordnavnet er for alle oss sunnfjordinger, så vekk med det som kommunenavn snarest mulig.

Her er en link til snart 1000 sunnfjordinger som ønsker «Stor-Førde» lykke til som ny kommune, men under et annet navn enn vårt felles eide Sunnfjordnavn: http://www.underskrift.no/underskrifter.asp?kampanje=7010
 

Kjære Grotle, bruk navnet som lim. Ikke som limfjerner. Hele Sunnfjord, inklusive «Stor-Førde», vil vokse på det.