TIL MINNE

Det var med sorg i hjarta eg såg at mitt
kjære Sunnfjord blei ført til giljotinen,
der deler av min tilhørigheit og identitet blei
avretta av Sjefsbøddelen og medløparane hans.
Eksekusjonen blei gjort i løynd.
Fader, tilgje dei ikkje, for dei veit kva dei gjer.
Høgt elska og djupt sakna.
Kvil i fred.

.......................................................................................

OPPSTANDELSEN

[fritt oversatt] I øst der stiger Sunnfjord opp,
den spreder gull på sky, går over land og bjergetopp,
går over Førde by.
Den kommer fra den fagre kyst,den fagre kyst
der paradiset lå........
Vi som er blitt frarøva vår identitet får berre
gratulere røvarane med røvartoktet.
Dette = plyndring.
Til innbyggarane i det påtenkte Sunnfjord vil eg minne dei på Arnulf Øverlands ord: Du skal ikkje tåle så inderlig vel den urett som ikkje rammer deg sjølv.