Eg trur ikkje mine eigne øyre og auge! Dette er eit identitetstjueri og ei sjølvtekt gjort med ei frekkheit hittil ukjend i Sunnfjord, om ikkje i Oslo. Kva er det vi skal kalle oss, vi som har valt å stå utafor dette deggebarnet som no skal få lov å kalle seg Sunnfjord kommune? Er vi berre rest-sunnfjordingar vi? Viss ikkje det blir eit veritabelt folkeopprør mot denne departementale skit-rua, så må vi askvollingar, floræværingar, bremangerfolk og fjalerfolk slutte å sjå oss sjølv i speilet frå idag av. Eller korleis ser ein audmjuka, dukka og nedverdiga rest-sunnfjording ut?