Kommunane i Vestland må ta imot flyktningar frå Moria-leiren

ANSVAR: Kommunane i Vestland må vere med og ta ansvar og bidra for å lette situasjonen for nokre av dei kriseråka menneska i Moria-leiren i Hellas, skriv artikkelforfattarane.

ANSVAR: Kommunane i Vestland må vere med og ta ansvar og bidra for å lette situasjonen for nokre av dei kriseråka menneska i Moria-leiren i Hellas, skriv artikkelforfattarane. Foto:

Av
DEL

Lesarbrev

Koronakrisa har no råka land over heile verda. Alle land har sine utfordringar, og særleg gjeld dette land som har flyktningleirar med menneske på flukt. I Noreg har vi myndigheiter som har teke grep når det gjeld korona-viruset, og situasjonen i Noreg er krevjande på alle måtar. Vi er likevel heldige ved at vi har tilgang på mat, utstyr og medisinar – vi lever i ein velferdsstat og i eit velferdssamfunn.

Det bur om lag 20.000 menneske i Moria-leiren, og leiren var meint for 3000 (Nrk.no/urix). Moria er den største av flyktningleirane i Hellas. Grunna «EU – Tyrkia-avtalen» i 2016, er flyktningane fastlåste i Hellas på ubestemt tid. Det vert rapportert om grov, uanstendig og inhuman handsaming av menneska, med piggtråd, politi, næringsfattig mat, elendige sanitærforhold, manglande helsetilbod, mangel på klede i minusgrader og eit mottaksapparat på grensa til samanbrot (vl.no). Fleire land i Europa har starta arbeidet med å evakuere / ta imot flyktningar frå Hellas.

Raudt Sogn og Fjordane registrerer at det er eit auka press på regjeringa i denne saka. Raudt meiner det ikkje er tilstrekkeleg at statssekretær Barstad informerer om at Noreg vil bidra med pengar for å avhjelpe i nærområdet.

Kommunane i Vestland må vere med og ta ansvar og bidra for å lette situasjonen for nokre av dei kriseråka menneska i Moria-leiren i Hellas. Mange kommunar i fylket har gode faglege og materielle ressursar. Kommunane har også viktige erfaringar og kompetanse på å ta imot og busetje flyktningar.

Raudt Sogn og Fjordane oppmodar kommunane om å be Stortinget straks sette i gang arbeidet med å ta imot flyktningar frå Moria-leiren. Raudt oppmodar også kommunane om å busetje einslege mindreårige flyktningar frå leiren, ev. barnefamiliar.


Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags