Florø SK Handball skal lørdag 6.2 ha et seminar om inkludering, der ett av foredragene handler om Vard- Haugesund modellen. For de som ikke har hørt om denne, handler det kort fortalt om Vard- Haugesund fotballag som i 1995 startet opp et prosjekt for å få inkludert deres nye landsmenn i fotballverden. I dag handler dette om så mye mer en bare fotball. En uke i året, samles all kultur og idrett, ca 600 barn og ungdommer i 5 dager til Barn Er Bra festivalen. Her handler det om alt fra dans, kunst, film, data, fotball, og ikke minst sosiale samlinger i skolens auditorier, der det hver ettermiddag er framsyninger.

Som leder for Førde Internasjonale Fotballklubb, drevet på søkte midler siden januar 2014, var det nettopp Vard-Haugesund modellen som var min motivasjon og drivfaktor for å starte opp. I 2008 var jeg sammen med 10 spente barn/ungdommer på tur for å være med på Barn Er Bra. Denne turen ga oss et minne for livet og flere av disse ungdommene har jeg fremdeles fast kontakt med.  For Førde Internasjonale Fotballklubb, og kanskje for det nystartede sandaktivitet for integrering Førde Barneskole, som er i en utprøvingsfase, er slike prosjekt som Florø nå åpner for svært viktige. Det å kunne komme under en paraply, som for min del ville vært Førde Fotballklubb, der avsatte midler til å tilby en startgrop for bosatte innvandrere og asylsøkere helt gratis.

Min gruppe består i dag av ca 25 barn og ungdommer i aldersgruppen 9 til 16 år, derav minst halvparten består av etnisk norske.

Jeg vil oppfordre alle som har en viktig rolle i idretten i Førde til å delta på dette seminaret, som kanskje kan være det viktigste innen for lokal idretten, spesielt med tanke på at vi i de nærmeste årene skal bosette veldig mange flere flyktninger. Blant disse vil det nok være flere barnefamilier.

Skal vil lykkes med å intrigere våre nye landsmenn mener jeg vi må begynne med barna.

At Florø handball klubb nå har satt fokus på inkludering, er en fantastisk nyhet. Skulle det komme en festival i Florø, der flere idrettsgrener blir invitert, vil Førde Internasjonale Fotballklubb selvsagt melde seg på.  Med Florøhallen som base er jeg sikker på at Florø Sk handball vil lykkes.