Firda fysmed trenger stabile rammebetingelser

Etter 10 år med individuell behandling for mine smerter er jeg igjen kommet såpass til hektene at jeg kan utføre mange gjøremål selv uten påfølgende smertehelvete., skriv artikkelforfattaren. Ho gir æra til Firda fysikalsk medisinske senter der Bertel Rune Kaale er dagleg leiar.

Etter 10 år med individuell behandling for mine smerter er jeg igjen kommet såpass til hektene at jeg kan utføre mange gjøremål selv uten påfølgende smertehelvete., skriv artikkelforfattaren. Ho gir æra til Firda fysikalsk medisinske senter der Bertel Rune Kaale er dagleg leiar. Foto:

Av
DEL

MeiningarFirda fysikalsk-medisinske senter søker om tilskudd til sitt foretak for å opprettholde sin høye medisinske standard som krever stadig faglig oppdatering og investere i nytt utstyr for å holde seg a jour med utviklingen.

Det at foretaket ønsker å hjelpe så mange pasienter som mulig resulterer også i at personalets arbeidsmengde er svært krevende og omfattende. Mange av pasientene kommer fra hele landet og bidrar sterkt til å styrke den lokale økonomi gjennom behov for kost og ikke minst losji, samt forefallende innkjøp. I løpet av et år blir dette bidraget betydelig helt siden etableringen i 1991.

Jeg kom i kontakt med FFMI for 10 år siden. Etter 2 stygge fall på ski samt et trafikkuhell fikk jeg etter hvert store smerter i hode, nakke og skuldre. Jeg søkte hjelp på hjemstedet offentlig og privat uten at den behandling som jeg ble tilbudt hjalp. Smertene bare tiltok i intensitet. Jeg ble helt avhangig av hjelp av min mann med de enkleste daglige gjøremål.

Min situasjon ble svært bekymringsfull med henblikk på framtiden. I vår fortvilelse søkte vi utover i landet etter annen kompetanse på området. Snart dukket FFMI på Sandane som et troverdig alternativ ettersom det her kunne vises tilgode behanlindsresultater. Etter 10 år med individuell behandling for mine smerter er jeg igjen kommet såpass til hektene at jeg kan utføre mange gjøremål selv uten påfølgende smertehelvete.

Jeg har ikke unngått å se at Gloppen kommune er en såkalt kraftkommune. I mitt distrikt er det også en rekke kommuner som får sin inntekt gjennom kraftproduksjon. Disse renner formelig over av penger. Når det ikke har vært mulig å få støtte til foretaket tidligere må jeg si det undrer meg stort ettersom deler av ytelsene til lokalbefolkningen skal være lovpålagt .

Hva skyldes en slik prioritering. Her trengs faste, stabile og ikke minst forutsigbare rammebetingelser slik at stedet fortsatt blir liggende i Gloppen. Noe annet ville ikke bli forstått hverken av sambygdingene eller andre.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags