Firda fysmed fekk meg tilbake i jobb

STØTTE: Jeg anbefaler på det sterkeste at Gloppen kommune gjør det de kan for å styrke videre drift ved Firda fysmed. Det vil pasienter, Gloppen kommune og nasjonal samfunnsøkonomi ha svært mye igjen for! skriv artikkelforfattaren. På bildet dagleg leiar  Bertel Rune Kaale

STØTTE: Jeg anbefaler på det sterkeste at Gloppen kommune gjør det de kan for å styrke videre drift ved Firda fysmed. Det vil pasienter, Gloppen kommune og nasjonal samfunnsøkonomi ha svært mye igjen for! skriv artikkelforfattaren. På bildet dagleg leiar Bertel Rune Kaale Foto:

Av
DEL

LesarbrevJeg er kjent med at Firda fysmed søker Gloppen kommune om to x 100% driftstilskudd. I den anledning ønsker jeg å dele noen betraktninger, og komme med en anbefaling.

Jeg er pasient ved Firda fysmed, og har gjennom deres behandling oppnådd resultater som jeg ikke kunne forvente. I dag er jeg tilbake i 100% jobb som mellomleder. I tillegg er jeg deltidsstudent i ledelse ved NTNU, og jeg opplever god livskvalitet. At jeg skulle oppleve en slik utvikling er bemerkelsesverdig. Kunnskapen som er utviklet over tid ved Firda fysmed, den kroniske utviklingsviljen og evnen til stadig å ligge i tet innen teknologi, kombinert med en evne til å formidle pasientens eget ansvar for delaktighet i behandlingen, har utgjort den store forskjellen i mitt liv.

Å komme til Sandane i to uker for behandling, har utover en helseeffekt, vært en positiv opplevelse. Jeg opplever Gloppen som svært attraktiv som turist. Bruk av fjellene, sjøen og et trivelig sentrum med et lite, men innholdsrikt, næringsliv, har vært så givende at jeg anbefaler familie og venner å dra til Gloppen på ferie. Trivselsskogen har til hensikt å trekke turister. Jeg tenker at vi pasienter sprer «det gode budskap» om denne utbyggingen og de andre kvalitetene på en brei og effektiv måte over hele landet, endog utenfor Norge. Vi er gode markedsførere og ambassadører for Gloppen!

Utover behandling og positive opplevelser mens jeg er i Sandane, vil jeg vektlegge at jeg har tatt meg i å følge med på arbeidsmarkedet i kommunen. Jeg har vurdert muligheten for å søke jobb og bosette meg i Gloppen. Når jeg har fullført studiene, kan jeg godt tenke med Sandane som bosted. Dette vet jeg er tilfelle også for andre pasienter.

Oppsummert innebærer dette:
-som pasient ved Firda fysmed er jeg i dag tilbake i 100% jobb. Dette etter å ha lagt igjen ca. kr 80 000 årlig i Gloppen-samfunnet.
-jeg trives svært godt i Gloppen kommune og anbefaler andre å reise dit, dvs. jeg markedsfører kommunen svært godt uten markedsføringskostnader.
-jeg følger med på arbeidsmarkedet og kan tenke meg å flytte til Sandane. Jeg tør påstå at jeg er attraktiv i det nasjonale arbeidsmarkedet.

Med bakgrunn i dette anbefaler jeg på det sterkeste at Gloppen kommune gjør det de kan for å styrke videre drift ved Firda fysmed. Det vil pasienter, Gloppen kommune og nasjonal samfunnsøkonomi ha svært mye igjen for!

Om Gloppen kommune velger å ikke bidra i å sikre og styrke videre drift med Firda fysmed, har jeg invitert Betel Kaale til min hjemkommune. Her vil vi se de svært store effektene i forhold til punktene over.
Det er det mye fin natur i Norge. Tilgjengelighet til denne kan man i dag oppnå for store grupper gjennom god tilrettelegging, gjerne gjennom såkalte Sherpa-trapper. Disse er det nå mange av. Kompetansen og tilbudet ved Firda fysmed er unikt. Å få tilgang til dette tilbudet ville gi en gratis markedsføring og ringvirkninger i lokalmiljøet som er unik.
For Firda fysmed og deres pasienter sin del, håper jeg Gloppen kommune gir bevilgning slik at de får videreført og forsterket det helse-spesifikke arbeidet sitt. Om Bertel Kaale velger å komme på besøk til min hjemkommune vil jeg gjøre det jeg kan for at han etablerer seg her. Verdien av det vil være svært stor, og mitt kjennskap til den politiske og administrative ledelsen tilsier at de vil se det samme. At dette eventuelt vil stjele fokus fra faglig utvikling i en periode, håper jeg kan kompenseres ved å møte stor velvilje her.

Jeg ønsker Kaale lykke til i sitt videre arbeid i Gloppen, samtidig som jeg ønsker ham hjertelig velkommen til Oppdal!

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags