Negative konsekvenser for Bygstad

Svesundet i Bygstad.

Svesundet i Bygstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeiningarTrenden vi ser i vår tid er at nye veier med stor trafikk legges utenfor tettsteder. Slik øker en trafikksikkerheten og legger støykilder lengst mulig vekk fra boligområder.

Nå planlegges det ny fylkesvei 57 fra Båtevika på sørsiden av Dalsfjorden med ny bro over Svesundet. Herfra fortsetter planlagt fylkesvei 57 gjennom Bygstad mot Hjelmeland. På grunn av den spesielle topografien presses den planlagte nye veien opp dalen, tett inntil bosetting, barnehage og skole. Med et så trangt dalføre vil en få trafikken tett innpå seg uansett trase en velger. Selve fylkesveien vil kreve sin plass, noe som bidrar tap av verdifull dyrka mark. De snakkes om en fordobling av trafikken fram mot 2020, fra 500 til 1000 biler daglig.

Om få år vil virksomheten på Lutelande få mange rigger til opphogging. Virksomheten vil bidra til hyppige skipsanløp, men og tungtrafikk langs fylkesvei 57.  Vi kan ta som selvfølge at støyfrikvensen blir høy.

I Firda 8. februar ser vi at Oddgeir Lunde fortviler fordi ny fylkesvei 57 vil redusere deres bokvalitet. To av husene på eiendommen blir revet. Andre vil også bli sterkt berørt.

Den planlagte veitraseen går til tider nær Kvamselva, og mest parallelt med den. Her må fylkesmannen vurdere om så sterk trafikk vil få negativ innvirkning på laksens gyteplasser.

Det er mye trolig at 60 km/t sonen på Bjørvikstranda vil fortsette over Svesundbrua gjennom Bygstad og opp til Hjelmeland. Når tunellen på Myrmel er ferdig vil det være 80 km sone fra østenden av Bjørvikstranda til Førde (60 km/t på Sygna, ca. 1 km). Med nedsatt fartsgrense gjennom Bygstad blir det få eller ingen minutter å spare på å kjøre gjennom Bygstad. Sats heller på eksisterende vei til Sande og ny E39.

En ny fylkesvei 57 med så høy standard gjennom Bygstad vil dele bygda på langs. Det blir ikke like enkelt å ta seg fra nordsiden av fylkesveien til sørsiden, og motsatt. Størst blir problemet for de som driver jordbruk og som har dyrka mark på begge sider av planlagt FV 57. Det måtte være bedre å bruke penger på strekningen mot Dale. For de som bor i Bygstad er det nok å utbedre eksisterende vei fra Bygstad mot Hjelmeland (en tilsvarende uttalelse ser vi fra Naturvernforbundet i Firda 9. februar.

Ved planlegging av nye veier er Veivesenet forpliktet til å ta hensyn til miljøet, og det er ikke gjort i tilstrekkelig grad her.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags