Våre vekstkrav er fremtidens hinder

Av
DEL

Lesarbrev 

Trinn 1 Fossil energi
 

Trinn 2 Fornybar energi

Trinn 3 Justert forbruk

Vi gikk inn i trinn 1 uten å stille spørsmål. Vi visste ikke bedre.

Vi er motstridende enige om overgang til trinn 2, uten å tenke over virkningen for andre næringer, og hvor lenge det vil vare før det er slutt.

Vi fortrenger tanken på trinn 3.

Hittil har vårt behov for energi vært ledende, og vi bruker all vår kunnskap og teknikk på å få fram tilstrekkelig energi til å dekke behovet vårt.

Hva tid skal vi ta til vettet?

Roar Gulbrandsen

Roar Gulbrandsen

Jeg minner om Erik Solheims to gode og viktige kommentarer i Dag og tid nylig.

Kommentar 1 av Erik Solheim 22.2.29: «Finn vi nok fornyeleg energi?»

Sitat fra innleiinga: «Klimaet skal vi berge med meir alternativ energi. Den nye framtida er ikkje lenger fossil. Slik snakkar snart alle som vil hindre at jorda vert varmare. Men er dei store nok, kjeldene som skal halde himmelen rein og det moderne livet gåande?»

Kommentar 2 av Erik Solheim 1.3.19: «Gjer ny kraft Noreg fornyeleg?»

Sitat fra avsluttinga: «Vi byggjer nye vegar for fleire bilar i stor fart, vi reiser meir, transporterer fleire varer lenger, riv store bygningar for å reise nye eingongshus og brenn store mengder gass for å få opp litt meir olje. Med ei slik utvikling vert det aldri nok.»

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags