Bil og parkering suger all energi

Stig Eikaas

Stig Eikaas Foto:

Av
DEL

MeiningarArve Seger, med posisjon som offentlig byplanlegger i Førde gjennom mange år, skal pensjonere seg og flytte til Voss. Han forlater en by med 12.000 innbyggere som digger å kjøre bil i Førde til sine handelshus og arbeidsplasser med parkering tettest mulig inntil inngangsdøra for sine gjøremål. Tilreisende har samme bilbehov.

Survival of the fittest preger kampen om 12 kvadratmeter asfalt. Hver eneste dag året rundt. Bilen er det siste vi ønsker å miste. Til og med livspartneren kan få fyken om man blir tvunget til å velge. Arve Seger har hittil resignert på Førdes vegne. Han konkluderer med at Førde renner over av biler på let etter parkering eller stående i ørkesløse køer ut og inn av byen. Seger vil bruke 100 millioner på en eller annen løsning for parkeringskaoset. Enten parkeringshus under eller over bakken, eller inne i fjell. Når tiltak blir gjort vet ingen. 

I mellomtiden forringes byens sosiale behov og funksjoner. Midt opp i dette ønsker sjefen for Sunnfjord Utvikling, Rolf Sanne-Gunderen, enda flere handelshus som vil forsterke Førde sitt trafikale problem. Målt mot folketall har Førde en dekningsgrad for handelshus som ligger langt over gjennomsnittet i Norge. Utviklingen av åpne uterom, grønne lunger, og torgplasser for sosialt felleskap og visuelle utsmykninger står på stedet hvil. Bil og parkering suger all energi.

Et eksempel er monumentnemda som skal etablere et freds og demokratimonument på Tangen. 7,5 år har gått. Politikerne som skal gjøre vedtak spriker i alle retninger. Det ene følger det andre. Først må bil og parkeringsproblemet løses, deretter kan større uterom for sosiale funksjoner og kvaliteter utvikles. Viktigst må jo være at folk kan ferdes og trives i den byen de bor i. 

Før permante løsninger finner sted for bilparkering foreslår jeg følgende mobile og realistiske strakstiltak:

1. Alle som jobber i Førde må parkere utenfor byen og transporteres til arbeidsplassen med elektriske busser. 2. Utvalgte bilfrie gågater etableres. 3. Parkeringsavgift vektlegges mer. Dyrere jo nærmere sentrum man parkerer. 4. Tidsbegrenset  og differensiert parkeringstid, kortere tid jo nærmere sentrum. 5. Forbedre sykkeltraseer med gratis mulighet for bruk av bysykler. Avstandene i Førde er små.

Disse 5 tiltakene kan vedtas som strakstiltak, og være i funksjon innen et år. Permanente løsninger for bilisme og parkering vil nok ta tid sier den nå pensjonerte bypanleggeren Arve Seger. Symptomatisk for tidsbruk er fredsmonumentet på Tangen som ironisk etter 7,5 år ligger som et stridstema på politikernes bord. Konsensus og fred om parkeringsanlegg inne i fjellet eller lokalisering av underjordiske og overjordiske bilplasser er et drøyt håp.

100 millioner er også et lavt budsjett som i denne settingen vil sprekke kjapt. Det nesten folketomme kunstmuseet i Førde kostet vel omtrent 100 millioner for 7 år siden. Fristende å foreslå Signalbygget til parkeringshus, og desentralisere kunsten i mindre enheter til der hvor folk ferdes og bor i fylket. Billedkunstens Mekka vil i den nye fylkeskommunen Vestland uansett bli Bergen. Det digitale rom dekker i dag også folks behov for museumskunst. Mobile strakstiltak mot bilisme i Førde som nevnt over bør vurderes nøye. De vil garantert styrke sosialt og kulturelt liv i byen.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags