Freds- og demokrati monumentet

Monolittiske strukturar. Ett folkeleg og tidlaust monument.

Monolittiske strukturar. Ett folkeleg og tidlaust monument. Foto:

Av
DEL

LesarbrevTakk til Stig Eikaas som tek seg tid til å debattere Freds- og Demokrati monumentet i Førde. Eg har stor forståing for at han ønsker seg dette oppdraget, som er ei sjeldan og fin oppgåve.

Det er levert tre ulike forslag i konkurransen. Kunstnaren si oppgåve er å sette meining i stoffet. Vi svarer med form og arkitektane svarer med omgrep. Monolittiske strukturar bygger på eit konkret formsvar med direkte relasjon mellom minnestein og stor natur på Tangen.

Monolittiske strukturar er eit fleirbruksrom der høgtid, fest og alvor møtest. Forslaget til monument er inkluderande og verdinøytralt. Sirkelen er eit universelt sjønnhetsideal med fleirkulturell forankring. Sirkelen er samtidig bærar av lokal identitet, musikken, handverkstradisjonar og elvekultur.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags