Uansvarlig av Fjaler kommune

Det er ikke kjent hva som ligger til grunn for hva disse partiene presset frem. Det fremstår urettmessig at velgerne ikke skal få opplyst hva som står bak avgjørelsene, men det er åpenbart at det ligger noe bak som ikke kommer frem. Bildet viser vindturbinar og industriområde sett frå Lammetun kystfort henta frå konsesjonssøknaden.

Det er ikke kjent hva som ligger til grunn for hva disse partiene presset frem. Det fremstår urettmessig at velgerne ikke skal få opplyst hva som står bak avgjørelsene, men det er åpenbart at det ligger noe bak som ikke kommer frem. Bildet viser vindturbinar og industriområde sett frå Lammetun kystfort henta frå konsesjonssøknaden.

Av
DEL

LesarbrevEr vindkraften på Lutelandet allerede solgt?

Fjaler kommune besluttet i kommunestyremøte mandag 26. august å ikke klage på vindkraft konsesjonen på Lutelandet. Dette til tross for at administrasjonen innstilte til en grundig utarbeidet klage hvor det blant annet ble påpekt forhold som strider mot kommunens plan/ interesser.

MDG, SV og Venstre støttet administrasjonens innstilling, og disse partiene har åpenbart tilegnet seg god kunnskap om ulike endringer i konsesjonen som burde konsekvens utredes.

AP fremmet noe overaskende «et godt planlagt» motforslag, og fikk flertall med støtte fra Høyre, SP, KRF og FRP. Grunnlaget for motkravet er imidlertid ukjent. Et paradoks i dette er AP sitt valgprogram for Fjaler med følgende innhold:

«Fjaler Arbeidarparti meiner at bruken av naturressursane skal vere på eit slikt nivå at ein ikkje øydelegg for framtidige generasjonar. Denne tankegangen må gjennomsyre all kommunal forvaltning og anna verksemd i alle samanhengar.'»

Programmet til AP strider med motforslaget/valget som Fjaler kommune tok om vindkraft på Lutelandet. Disse partiene må særegnes interesser om vindkraft på Lutelandet. Det er ikke kjent hva som ligger til grunn for hva disse partiene presset frem. Det fremstår urettmessig at velgerne ikke skal få opplyst hva som står bak avgjørelsene, men det er åpenbart at det ligger noe bak som ikke kommer frem. Valget er nært og folk må sette sin lit til de partiene som har åpenhet.

Fjaler kommune fremmer «eit ope samfunn» og en skulle tro at politikere forholdt seg dertil også.

En ser at Miljødirektoratet gjennom BT er bekymret for «vindmøller» på Lutelandet og Bremanger spesielt. AP, Høyre, SP, KRF og FRP er tydeligvis ikke bekymret for noe hva angår skade på natur og naturmangfoldet. Skal disse partiene redde klima ved å rasere natur? Eller hva konkret ligger bak. Dette bør velgerne få belyst snarest, og partiene oppfordres til å begrunne sine valg.

Alle ser mer og mer fakta om vindkraft og hva som ligger bak. Kyniske utbyggere som i hemmelige avtaler lokker med penger. Er noe tilsvarende gjeldende for Fjaler kommune, er Lutelandet solgt? Det må være lov å stille spørsmålet all tid ikke noe informasjon kommer frem.

Når ikke fakta kommer frem og partier ikke forfekter sine egne program for valget om kort tid, så må velgerne ta dette til etterretning og stemme på lojale partier. MDG, SV og Venstre er tydelig i Fjaler og står på sine valg og som tilkjennegir programmene.

Er Lutelandet og Fjaler kommune gjennomsyret av ukjente faktorer som ødelegger naturen og fremtiden, og/eller er dette noe AP nivåmessig dirigerer og vil rette opp i gjennom fremtidige valgprogrammer?

Stem på MDG, SV eller Venstre i Fjaler for å bevare naturen og grunnlaget for fremtiden.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags