Framleis er det sveleproduksjon på Norled si el ferje Ampere på strekninga Lavik - Oppedal. Førre veke var det gitt uttrykk for at all svelesteiking berre foregår på dei gamle ferjene , men her er beviset.