Mange folk tar EØS-godene forgitt

Vårt felles globale engasjement Norge og EU står hverandre nært på den globale arenaen. Vi står begge i front for å fremme respekten for menneskerettighetene. Sammen søker vi løsninger for globale problemer, som må løyses globalt.

Vårt felles globale engasjement Norge og EU står hverandre nært på den globale arenaen. Vi står begge i front for å fremme respekten for menneskerettighetene. Sammen søker vi løsninger for globale problemer, som må løyses globalt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LesarbrevNæringslivet i Sogn og Fjordane er variert og eksportretta. Her i fylket har vi fleire bedrifter som lever av eksport – til dømes innan metall, fisk, produksjon av klede og teknologi. Eksempel på Eksport firma er Norwell i Florø, som kjøper laks av opprettarene og selger vidare ut i verda. Da er det viktig med trygge rammevilkår og tilgang på marked som EØS-avtalen gir.

Avtalen gjør det enklere for norske bedrifter å selge varer og tjenester i EU. Faktisk så bidrar EØS-avtalen til norske forretningsvirksomhet får tilgang til mer enn 500 millioner mennesker. Statistikk sett betyr dette at norsk næringsliv får 100 ganger større markedet. En naturlig følge av dette er at EU er faktisk et av Norge mest viktigste markedet. Til gjengjeld åpner også EØS-avtalen for fri flyt av varer og tjenester fra andre land. Dette skaper konkurranse, men på en bra måte. Ettersom konkurranser skjerper blant annet kvaliteten på varer og tjenester, og bidrar til norske bedrifter forblir konkurransedyktig.

EØS-avtalen gir Norge tilgang til EUs forskningsprogrammer- og miljøer, samt fri tilgang til det europeiske markedet for arbeidskraft, varer og tjenester. Å si nei til EØS er å gamble med den norske velferdsstatens fremtid.

Norsk eksport av olje og gass vil gradvis reduseres gjennom de neste tiårene. Samtidig vet vi at utgiftene til den norske velferden vil stige voldsomt, etterhvert som eldrebølgen slår inn i økonomien.

Uten innovasjon, nytenkning, konkurransedyktige rammebetingelser og tett kontakt med vår desidert største handelspartner, vil den norske velferdsstaten stå foran store utfordringer. Grunnen er naturlig nok at bedriftenes inntekter og dermed statens inntekter fra bedriftene vil bli mindre.Norsk økonomi må omstille seg til en tid der olje- og gass-eksporten gradvis reduseres. Tilgangen til det europeiske markedet kommer i denne sammenheng til å bli viktigere enn noensinne. Den internasjonale konkurransen bidrar til innovasjon og nytenkning i norske bedrifter.

Arbeidsinnvandringen fra EØS-området er blant det Sp går hardest ut mot. Det har blitt omtalt som å være ute av kontroll, og at norske velferdsordninger som en konsekvens av det står for fall. De spiller på frykten for at menneskene som kommer hit for å jobbe, skal rive ned det vi har bygget opp. Dette er mennesker som bidrar med penger til fellesskapet ,og selvfølgelig skal vi jobbe for å ungå sosial dumping. Det Sp også ser ut til å ha glemt er at Norge er helt avhengig av denne arbeidsinnvandring, det gjelder ikke minst i distriktene og i landbruket.

Når det kommer til EØS-avtalens avgjørende rolle for Norge som handelsnasjon kan det virke som Sp kun forholder seg til sin helt egen virkelighetsforståelse og en næring. Gang på gang blir det sagt at de vil skrote avtalen og erstatte den med en ny handelsavtale. At EØS-avtalen har skapt et forutsigbart og stabilt fundament for norske bedrifter som handler med EU-land, nevnes ikke. Rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og omtrent 70 prosent av vår import kommer fra EU. Det gjør EU til vår desidert viktigste handelspartner. Det vil helst ikke Senterpartiet snakke om, da det ikke passer inn i deres bilde av verden.

Høyre ønsker en debatt om EØS-avtalen velkommen, og vi vil gjerne ha Senterpartiet som en konstruktiv debattmotstander. Den debatten må imidlertid være basert på fakta, ikke halvsannheter og fordommer.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags