Nylig kunne man lese et innlegg som var innsendt av fylkeslederen i KrF, som først ble skrevet av Hareide i NRK om abort, eller mer spesifikt, hva KrF mener om politikken ungdomspartiene har på dette, og nå foreslår. For i det siste har abortdebatten kommet på ny, og det startet vel med at det ble kjent at et forslag om å øke retten til selvbestemt abort til uke 24 skulle behandles på landsmøtet til Unge Venstre, så hoppet man vel på og dro inn politikken fra andre parti til sammenligning.

Abort er et vanskelig spørsmål å diskutere, fordi det er så mange forskjellige svar på det, som alle er ok. Det finnes rett og slett ingen fast fasit på det, i motsetning til i matteboka. Noen mener fosteret er et liv når det blir født, andre mener det er et liv fra livmoren blir befruktet. Jeg mener det er feil å sette to streker under svaret i denne sammenhengen.

Jeg mener det også blir feil å ta denne debatten når man ekskluderer de som faktisk skal bære frem fosteret, nemlig kvinnene. Det virker ikke helt som at KrF ønsker å ta kvinnene på alvor, når de stadig vekk profilerer abort som å «drepe et barn». Det finnes forskjellige grunner til at en ønsker å ta abort, og jeg synes vi bør høre og respektere dette.

Istedenfor å diskutere frem og tilbake hva som er et liv og ikke, burde en heller respektere kvinnenes selvstendige valg, og heller se på hvordan man best mulig kan tilrettelegge for at de barna som blir født kan få et best mulig liv i trygge og gode forhold.

Tilslutt, politikken vår (SU/SV) på abort handler om at vi mener nemndene er et ledd som er skummelt og unødvendig for mange. Har kopiert litt fra det vi har av vedtatt politikk:

«SV vil utvide retten til å bestemme selv fra uke 12 til uke 16. Vi vet at møtet med abortnemndene er tøft for mange, selv om nemndene også gjør en god jobb, og at det er forskjeller mellom landsdelene. Avgjørelsen om å ta abort eller ikke, skal være opp til kvinnen og ikke en nemnd som skal vurdere om kvinnen har «gode nok» grunner.»

Les også

Menneskeverdet står på spel