DEBATT: Ei heilskapstenking kan gi ny kommune eit «kulturløft»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Lesarbrev

Ein overordna plan for utvikling av kulturaktivitetar vil bli ei viktig form for merkevarebygging for den nye kommunen Sunnfjord. Vi treng å utvikle kreativitet i eit samspel mellom skular, kultur og næringsliv. Dette er viktig for framtida, kulturelt og økonomisk og for å hindre fråflytting.

I Førde har kulturhuset ikkje rom for heile kulturspekteret. Tilboda i Førdehuset blir hovudsakleg kulturskule for barn og unge, bibliotek, profesjonelt teater og idrett.

Det er behov eit kreativt senter / eit større areal til kreativ aktivitet i Førde. Kulturaktivitetar er ein viktig trivselsfaktor for både barn, ungdom, vaksne og eldre – altså folk i alle aldrar. Kreativitet er og viktig i alle yrke. Vi treng stadar/rom der vi kan få kome inn og vere aktiv innan t.d. musikk, dans, kunst og handverk. Senteret bør innehalde rom for både amatørar og profesjonelle aktørar.

I tillegg til eit senter i Førde, treng vi større og mindre uformelle arenaer/rom rundt på andre stader i den nye kommunen – på stader der folk i alle aldrar kan treffast og vere kreative saman med andre.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags