Denne uforutsigbarheten og svekkede rammebetingelser kan ikke industrien leve med

FØRESEIELEG: – Når kraftnettets struktur legges for fremtiden, har det vært viktig for Elkem Bremanger, sammen med Hydro og annen lokal industri og næring, at vi fortsatt kan være på tilknyttet transmisjonsnettet (sentralnettet), og dermed forutsigbare rammebetingelser, skriv Helge Aasen, administrerende direktør, Elkem ASA og Arne Werge-Olsen, verkssjef, Elkem Bremanger.

FØRESEIELEG: – Når kraftnettets struktur legges for fremtiden, har det vært viktig for Elkem Bremanger, sammen med Hydro og annen lokal industri og næring, at vi fortsatt kan være på tilknyttet transmisjonsnettet (sentralnettet), og dermed forutsigbare rammebetingelser, skriv Helge Aasen, administrerende direktør, Elkem ASA og Arne Werge-Olsen, verkssjef, Elkem Bremanger. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeiningarVi bygger Elkem Bremanger for fremtiden. Elkem Bremanger markerte akkurat 90 år i Svelgen. Her ønsker vi å fortsette å være. Vi vil fortsette å være en levende, aktiv og tilstedeværende bedrift i lokalmiljøet. En industriaktør som er verdensledende på produksjon av silisium og ferrosilisium som verden trenger i et bærekraftig, lavutslippssamfunn. For verden er det best at vi produserer våre produkter, fordi vi gjør det med fokus på HMS og på norsk vannkraft!

I praksis produserer vi energi i fast form og skaper varige arbeidsplasser samtidig. Når kraftnettets struktur legges for fremtiden, har det vært viktig for Elkem Bremanger, sammen med Hydro og annen lokal industri og næring, at vi fortsatt kan være på tilknyttet transmisjonsnettet (sentralnettet), og dermed forutsigbare rammebetingelser. Vi mener at det prinsipielt skal være sånn at all industri skal tarifferes som om de ligger på transmisjonsnettet. Det er ikke en overraskende beskjed fra industrien.

Forutsigbarhet og langsiktighet har alltid vært viktig for oss. Vi opererer i et globalt marked og må hver dag være de beste for å sikre oss kunder verden over. Vi selger produkter på det internasjonale markedet, til endeprodukter som solcellepanel og smarttelefoner. Prosessen rundt en eventuell endring av nett-tilknytning har hatt både oppturer og nedturer for oss. Stortinget besluttet tidligere at vi skulle bli værende i sentralnettet. Det var vi selvsagt veldig glade for. Det viser at politikerne har forståelse for vår situasjon.

Vi er en stor aktør som trenger forutsigbar tilgang til kraft, og med stort forbruk gjennom hele året er vi også en bidragsyter for å sikre stabilitet på nettet. Sogn og Fjordane Energi (SFE) søkte imidlertid om re-klassifisering av dagens sentralnett gjennom Sogn og Fjordane til distribusjonsnett for å kunne eie og drifte nettet også i fremtiden.

Det er nå varslet at NVE vil gi SFE medhold i dette. NVEs foreslåtte løsning kan slå svært uheldig ut når det gjelder langsiktig industritilværelse i Sogn og Fjordane. Ved å plassere oss på distribusjonsnettet vil Elkem Bremanger få store, usikre ekstrakostnader. Den største andelen av kostnaden på nettet vil falle på oss fordi vi er storforbruker av kraft i området. Usikre ekstrakostnader er spesielt skadelig for oss og kan ha betydelig påvirkning på vår bunnlinje – særlig i perioder med lavkonjunktur.

NVE har gitt sin betraktning. Vi kan ha forståelse for at SFE Nett ønsker å eie mye distribusjonsnett med store og forutsigbare kraftforbrukere. Men blir nettet re-klassifisert til distribusjonsnett, vil det på sikt kanskje ikke være noe lokal industri som bruker kraften til SFE. Samtidig som NVE fatter vedtak om definisjonen av nettnivå i Bremanger, jobber Statnett med ny tariffmodell. Her ligger det forslag på bordet som ytterligere vil påføre norsk kraftforedlende industri betydelig merkostnader.

Hvis alt slår inn, er det svært alvorlig. Denne uforutsigbarheten og svekkede rammebetingelser kan ikke industrien leve med. Vi opplever at politikerne mener alvor når de sier at de vil ha industri i Norge. Da må de nå igjen på banen og se helheten av det Statnett planlegger og NVE legger opp til. Enten må de sikre oss unntaksmuligheten de i første omgang la opp til. Ellers kan de se på gjennomgående industritariff uavhengig av nettnivå. Dette vil fjerne usikkerhet knyttet til endringer av tilknytningspunkt, samtidig som det gir all norsk kraftforedlende industri like rammevilkår.

Elkem vil støtte en slik løsning. Det viktigste er at våre politikere signaliserer at forutsigbarhet og langsiktighet er politiske prinsipper de navigerer etter!

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags