Nøkkelen for en bærekraftig velferdsstat, og der en kan inkludere fleire ulike folk i arbeid, er gjennom gründerskap og innovasjon. Innovasjon og gründerskap vil ha en større betydning i framtida for norskopplæring, og for integrering. Det er viktig at også innvandrere får bruke sin kompetanse. Dette skaper et mangfold, som igjen kan bidra til økt innovasjon og næringsutvikling i Norge.

Integrering av innvandrere i arbeidslivet er altså ikke bare et spørsmål om like muligheter for alle. Det er også et spørsmål om økonomi, om bedriftenes behov for kompetanse og arbeidskraft, og distriktets behov for vekst og utvikling.

Det er også et spørsmål om landets økonomisk utvikling i konkurranse med andre land.

Den viktigste ressursen landet har er mennesker. Det er vi, hver eneste av oss, gjennom vår arbeidsinnsats og produktive virksomhet, som er den viktigste ressursen for Norges økonomi.

Vi vet at en av grunnene til at Norge er blitt et rikt land, er fordi vi også har benyttet oss av den kvinnelige arbeidskraften i de siste førti årene. Vi trenger alle i jobb. Vi trenger også flere innvandrere i jobb.

Gründercoache bedrifta Aksello i Florø er et godt eksempel for inkludering, som driver gründercamp for invadrere, for at de skal utvikle sine kreative evner, som skal inspirert invadrere til å skape sin egen arbeidsplass. 

Men for at norske grundere, som skal både være konkurransedyktig, og være med å inkludere folk i arbeid, må en få fleire insentiver til aktører, som jobber for at folk kommer raskere i jobb, også må vi kjempe for at det skal være mest mulig Lik konkurranse for bedrifter i Norge.  

Arbeidsinkluderingsbedriftene løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og ikke minst motivasjon til å tro på egne muligheter.

Eg vil oppmode regjering til å fortsette med å bygge gode rammebetingelse og satse på grundere, fordi gründerskap er viktig for inkludering og gründerskap er avgjørende for arbeid.