Svein Inge (32) har ein gryteklar matfestival, men ventar på at krisa går over

Rein Design har planane klare til ei tredagers hending som skal løfte fram matopplevingar i Sunnfjord. Men førebels må dei sitje på gjerdet og vente til myndigheitene lettar på koronatiltaka.