Sunnfjording teken seks gonger med narkotika – men der stoppa ikkje lovbrota ...

Han skal også ha køyrt moped i narkorus utan gyldig førarkort.